Zaměstnancics

Multiwal, vše pod jednou střechou
Multiwal má stálý úzký tým o zhruba 85 zaměstnancích. Design, vývoj, prodeje a montáže jsou pod jednou střechou. Dobré vzdělání našich zaměstnanců má velkou prioritu a je podchyceno v našem systému managementu kvality.