Mobilní panely

Požární odolnostcs

Bezpečnost na prvním místě
V Multiwalu považujeme vaši bezpečnost, bezpečnost vašeho personálu, vašich firemních dat a vybavení za životně důležitou. Z toho důvodu jsou všechny naše mobilní stěny také dostupné s požární odolností. Efektivní požární ochrana je pro Multiwal nezbytností.

Následky ohně mohou být pro vaši organizaci fatální. Proto v Multiwalu poskytujeme systémy efektivní protipožární ochrany, které omezují kouř a poškození ohněm tak, jak je to jen možné, aby byla zajištěna bezpečnost všech lidí v budově. Z toho důvodu jsme v Multiwalu vyvinuli mobilní stěny se speciálním protipožárním povrchem. Dostupné jsou různé typy nehořlavých povrchů. Bezpečnost je naší hlavní prioritou!

Požární odolnost 30 a/nebo 60 minut včetně dveří
Multiwal má nejnovější výsledky testů pro požární odolnost podle EN 1364-1:1999 a EN 1634-1:2008.

 osvědčení o bezpečnosti - požární odolnost