Mobiele scheidingswanden

Geluidsisolatienl

Bij een efficiënte ruimte-indeling gaat het niet alleen om visuele afscherming, maar ook om een goede geluidsisolatie. Daar hebben we bij Multiwal aandacht aan besteed, door het ontwikkelen van speciale onderdelen en een technisch perfecte samenstelling en kwaliteitscontrole. Onze mobiele paneelwanden zijn getest bij TNO Technische Fysische Dienst bij de TU in Delft en bij de ITA en Fraunhofer-Institut in Duitsland. Geluidsisolatie tot 59 dB behoort tot de mogelijkheden. Een score die niet onder hoeft te doen voor de meeste moderne vaste wanden.

Productinformatie

Geluidsisolatie:

Multiwal beschikt over de nieuwste testrapporten voor geluidsisolatie naar DIN EN 10140-2 / 20140-3 laboratoriumwaarden door internationale testlaboratoria.

geluids isolatie illustratie

Mobiele paneelwanden worden hoofdzakelijk ingezet als ruimtedeling in hotels, multifunctionele centra, congrescentra, scholen en vergaderruimtes.

Om deze ruimtes optimaal te kunnen benutten is een goede geluidsisolatie aangepast op de wens van de gebruiker noodzakelijk.

De meeste producenten testen volgens DIN EN 20140-3. Multiwal beschikt over de nieuwste testrapporten voor geluidsisolatie naar DIN EN 10140-2.

Het is van groot belang dat de ontwerper / gebruiker er rekening mee houdt dat er een groot verschil kan zijn tussen laboratoriumwaarde en geluidsisolatie van de wanden welke in de praktijk ingebouwd. Bij het ontwerp is het van groot belang rekening te houden met de flankerende geluidsoverdracht van de bouwkundige constructie.

Bouwconstructie geluidsisolatie

Om een gewenste praktijkwaarde te bereiken moet bij het ontwerp rekening gehouden worden met:

 • alle opgegeven waarden volgens laboratorium DIN EN 20140-3 / 10140-2
 • geluidsverlies tussen laboratorium en praktijkwaarde
 • overbruggend geluidsverlies in plafond, vloer, wanden, ventilatiekokers, kabelkanalen en bouwkundige aansluitingen
 • deuren, glasuitsneden en kruisingen bij railconstructies

Voor een optimaal resultaat adviseren wij u om in de planningsfase van uw project door ons te laten informeren.

Als vuistregel moet u tussen laboratorium en praktijkwaarde met een geluidsverlies van

ca. 10 dB rekening houden.

Enkele voorbeelden voor het globaal berekenen van geluidsoverdracht:

hard praten met een geluidskegel van ca. 65 dB / A

 • gekozen paneelwand 50 dB
 • aftrek flankerende geluiden ca. 10 dB
 • blijft in ingebouwde toestand ca. 40 dB
 • restoverdracht ca. 25 dB wat gelijk staat aan fluisterend hoorbaar

hard praten met een geluidskegel van ca. 85 dB / A

 • gekozen paneelwand 54 dB
 • aftrek flankerende geluiden ca. 10 dB
 • blijft in ingebouwde toestand ca. 44 dB
 • restoverdracht ca. 41 dB wat gelijk staat aan fluisterend hoorbaar

20 dB

Fluisteren

30 dB

Zwak verkeer

40 dB

Normaal praten

50 dB

Hard praten

60 dB

Zeer hard praten

70 dB

Machinegeluid (stofzuiger)

120 dB

Dril- / Sloophamer

Certificaten

Van al onze mobiele wanden zijn testrapporten op aanvraag beschikbaar.

Multiwal beschikt over de nieuwste testrapporten voor geluidsisolatie naar DIN EN 10140-2 / 20140-3 laboratoriumwaarden door internationale testlaboratoria.